Česká vlajka. Česky Americká vlajka. Anglicky

16 typů osobnosti

Test online zdarma a bez sms

ENFJ – „Komunikátor Spolehlivý“

Nekonfliktní, dobře komunikující extrovert s převahou cítění

Výskyt ENFJ v populaci
Diagram výskytu ENFJ v populaci

Ženy
  Muži
  Všichni ostatní

Význam jednotlivých písmen:
E – Extraverze
N – Intuice (iNtuition)
F – Cítění (Feeling)
J – Usuzování (Judging)

ENFJ mají nevšední schopnosti empatie, vciťování a ochotu brát na sebe břímě druhých. Prospěje jim, když závažnější kroky a rozhodnutí konzultují s někým, kdo inklinuje k myšlení a logice. Pokud jde o motivace a záměry ostatních, jejich tušení neklamou. Život si organizují s výhledem do budoucnosti a strukturují si svůj program. Milují život a mají ho dobře naplánovaný. Práci i zábavu si zanesou do diáře, a když si to poznamenají, je jistě, že to dodrží. Bývají skvělí přirození vůdci. Mají typ charismatu, jemuž se ostatní podřizují. Nebývají manipulativní, cení si spolupráce a sami rádi spolupracují. Jsou mimořádně tolerantní a vždy se jim dá důvěřovat. Pokud nestíhají to, co jiným slíbili, nebo co se od nich očekává, mají nepřiměřeně velké výčitky. ENFJ jsou rozenými komunikátory a pokládají za samozřejmé, že to co chtějí sdělit, ostatní přijímají a chápou. Pokud je skutečnost přesvědčí o tom, že nebyli tak zcela pochopeni, jsou v rozpacích a někdy ublíženi. Nestává se to často, protože opravdu vládnou slovem a neví co je tréma. Neváhají vystoupit bez ohledu na velikost osloveného publika. Nemají problém s dodržováním termínu nebo rozpočtů. Po žebříčku funkcí stoupají proto, že se domnívají, že mají vizi, návod i patent, jak prospět. Čím výše se dostanou, tím větší je nebezpečí, že se jejich osobní hodnoty dostanou do rozporu s tím, co pokládá za důležité organizace. Nadevše si cení harmonických vztahů a vyhýbají se nepříjemným situacím. Stává se jim, že kvůli klidu se nechají zotročovat a jsou „pod pantoflem“. Pro ENFJ je typické, že mohou vyniknout v mnoha povoláních, především proto, že umějí tak skvěle vycházet s lidmi. Jsou stejně dobrými vůdci jako řádovými pracovníky. Konflikt a odmítání si berou velmi osobně, pokud se nesouhlas vyhrotí, mohou v mezilidských vztazích sklouznout ke strategii her s nulovým součtem (jedna strana může získat jen to, co druhá ztratí). Vyvést z rovnováhy je dokáže zpochybnění hodnot, ve které věří. ENFJ jsou nenahraditelní v obdobích velkých změn.

Pracujete s ENFJ?

Schopnost empatie jim dovoluje správně odhadnout druhé.

Jsou ukáznění a cílevědomí což z nich činí přirozené vůdce.

V komunikaci vynikají, proto je třeba být pozorný - nereagují na sliby a nereálné vize.

Není třeba bát se nepřesností či nedbalosti. Zvládají samostatně i velmi náročné úkoly.

Konflikty a přímou konfrontaci chápou jako úplně poslední možnost řešení.

Při rozepři věnujte pozornost jejich návrhům na urovnání, prohry nesnášejí lehce.Typ podle funkce ve společnosti čili temperament: IDEALISTÉ (NF) (12% v populaci)

Snaží se pochopit sebe sama a druhé. Snaží se pracovat s potenciálem dřímajícím v lidských duších. Změnit k lepšímu svět i sebe, v souladu se svou vírou a ideály. Přinášejí lidstvu nové ideje, najdeme je v HR, mezi psychology, vizionáři, proroky, filozofy, spisovateli a náboženskými nebo politickými vůdci. Symbolicky korespondují s živlem vody.

• soustředěni na široký rámec mezlidských vztahů

• rádi se vyjadřují poeticky, metaforicky, umělecky

• druhým se mohou zdát přiliš měkcí

• vůdci společenských změn

• potřebují najít v procesu nějaký osobní význam

• berou si věci více osobně

Tabulka kompatibility osobnostních typů

 

INFP

ENFP

INFJ

ENFJ

INTJ

ENTJ

INTP

ENTP

ISFP

ESFP

ISTP

ESTP

ISFJ

ESFJ

ISTJ

ESTJ

INFP

ENFP

INFJ

ENFJ

INTJ

ENTJ

INTP

ENTP

ISFP

ESFP

ISTP

ESTP

ISFJ

ESFJ

ISTJ

ESTJ

Legenda:

Nejméně ideální
  Konfliktní
  Jednostranná kompatibilita
  Silná kompatibilita (vyžaduje určitý kompromis)
  Ideální kompatibilita