Česká vlajka. Česky Americká vlajka. Anglicky

16 typů osobnosti

Test online zdarma a bez smsISTJ – „Systematik Konzervativní“

Na systém zaměřený tradicionalistický introvert s převahou myšlení, málo smyslu pro tým

Výskyt ISTJ v populaci
Diagram výskytu ISTJ v populaci

Ženy
  Muži
  Všichni ostatní

Význam jednotlivých písmen:
I – Introverze
S – Smysly (Sensing)
T – Myšlení (Thinking)
J – Usuzování (Judging)

Jsou to lidé popisováni obvykle jako rozumní, to jest racionální, neosobní, logičtí a v praktických věcech rozhodní, kteří nemají od slova daleko k činům. Mezilidské dovednosti jako takt nebo empatie nepatří k jejich nejsilnějším stránkám. Mají sklon neuvědomovat si dopady svých rozhodnutí a činů na ostatní. Váží si tradice a ctí letité a zavedené instituce, jako je církev, království nebo rodina. Ať v práci nebo doma bývali více méně tišší a vážní, jsou trpěliví a spolehliví. Nejraději by svým systémům a partnerům podřídili i lidské zdroje, jež se jim stále vymykají a vnášejí tam nepořádek. Muži by byli raději, kdyby ženy nemusely pracovat a staraly se o děti a domov. Muži bývají častěji patriarchálního založení, jako podřízení jsou srozuměni s autoritou, jako nadřízení nesnášejí protivení se, jasně stanoví pravidla chování pro podřízené i pro děti a vyžadují jejich dodržování. Mají rádi úpravnost, úhlednost, uměřenost, spořádanost a účelnost. V krizových situacích si dokáží zachovat chladnou hlavu, a to z nich činí dobré pracovníky na řídících místech. V zaměstnání bývají předurčeni ke kariéře, k realitě přistupují bez předsudků, rychle se rozhodují a jednají většinou správně. Ženy mívají trochu problémy se svou ženskou identitou. Jsou to šéfové, kteří přicházejí do práce první a odcházejí poslední. Bývá jim zatěžko jít se poradit s podřízeným nebo spolupracovníkem, nelibují si v týmové práci ani v parťáckých činnostech. Neznámé věci a nejistá budoucnost v nich může vyvolávat stresy. Schopnost dotáhnout věci dokonce a dodělat je včas a s minimem nákladů je pro ně nelepším doporučením do vedoucích a odpovědných pozic.

Pracujete s ISTJ?

Práci a zábavu oddělují striktně.

Přesvědčí je výsledek nikoli prezentace.

Jsou to pracovníci zvyklí na práci s materiálem, systémem ale ne lidmi.

Nepotřebují ruch a dění, naopak potřebují klid a soustředění.

Dokáží si zachovat chladnou hlavu i v krizových situacích.

Vědí co je třeba a není záhodno zasahovat do jejich propracovaného systému práce.

Pozor ... „hrozí workoholizmus“.Typ podle funkce ve společnosti čili temperament: OCHRÁNCI - STRÁŽCI (SJ) (38% v populaci)

Ochránci tradičních hodnot a řádu, jsou spíše konzervativní, udržují běh a hladké fungování společnosti, uvažují realisticky a konkrétně. Pečují o základní chod společnosti a jejích struktur (úředníci, policisté, armáda, školství). Symbolicky odpovídají živlu země.

• pracují nejlépe tam, kde jsou jasně vymezená pravidla, hranice a role

• mají silný smysl pro povinnost

• chtějí svou práci odvést perfektně

• ostatním se zdají rigidní

• rádi vykonají to, oč jsou požádáni

• výzvu pro ně představuje strach z neznáma

Tabulka kompatibility osobnostních typů

 

INFP

ENFP

INFJ

ENFJ

INTJ

ENTJ

INTP

ENTP

ISFP

ESFP

ISTP

ESTP

ISFJ

ESFJ

ISTJ

ESTJ

INFP

                               

ENFP

                               

INFJ

                               

ENFJ

                               

INTJ

                               

ENTJ

                               

INTP

                               

ENTP

                               

ISFP

                               

ESFP

                               

ISTP

                               

ESTP

                               

ISFJ

                               

ESFJ

                               

ISTJ

                               

ESTJ

                               

Legenda:

Nejméně ideální
  Konfliktní
  Jednostranná kompatibilita
  Silná kompatibilita (vyžaduje určitý kompromis)
  Ideální kompatibilita