Česká vlajka. Česky Americká vlajka. Anglicky

Test osobnosti online.

Test online zdarma a bez smsINFP – „Empatik Vzácný“

Klidný nekonfliktní introvert s převahou cítění, nepříliš průbojný

Výskyt INFP v populaci
Diagram výskytu INFP v populaci

Ženy
  Muži
  Všichni ostatní

Význam jednotlivých písmen:
I – Introverze
N – Intuice (iNtuition)
F – Cítění (Feeling)
P – Vnímání (Perceiving)

Tito lidé mají zásluhou své extravertní intuice jakožto pomocné funkce dobrou dispozici pochopit, jak se jejich chování jeví okolnímu světu. Tvář, kterou nastavují, je spíše plachá a zdrženlivá. Bývají to klidní, uvážliví, nevtíraví a většinou příjemní lidé, i když si navenek udržují odstup. Je u nich dominantní introvertní cítění, které prahne po kontinuitě, jednotnosti. Charakterizuje je, že jsou idealističtí, tento jejich povahový rys způsobuje, že se nezřídka cítí izolovaní, umějí dobře interpretovat symboly, neboť ty hrají v jejich životě důležitou roli a jsou schopni nazírat na různé situace z různých perspektiv. Mají hluboký smysl pro čest. Mají v oblibě povolání misionářů a vyhýbají se podnikání a byznysu. V práci bývají značně adaptabilní, s otevřeností vítají nové myšlenky a nápady. Nemají rádi časté přerušování toho, co dělají, nevadí jim komplikované úlohy a nesnášejí příliš mnoho rutinních podrobností. INFP mají sklon k černobílému vidění. V práci i v osobním životě se mnohdy mohou hluboce angažovat, jako by byli pod svatou přísahou. Mají rádi harmonii a jsou ochotni zajít až do extrému, aby zabránili konfliktu. Mají silný pocit teritoriality a brání svůj dům nebo své oddělení od rušivých vnějších vlivů. Nemají sklon se nějak výrazně prosazovat, někdy i dávají přednost tomu, aby za ně rozhodovali jiní. Aby byli INFP dobrými manažery, musí být schopni vyvážit svou snahu být užiteční se sklonem k perfekcionismu, k dokonalosti, které ovšem nejsou nikdy schopni dosáhnout. Musí vědět, kdy říci „dost“ a jít na věc, namísto, aby ji ještě dále vylepšovali. Potřebují k sobě někoho, komu se mohou svěřit a kdo také současně dá pozor na to, aby včas odpověděli na tenhle dopis, odeslali v termínu tuhle fakturu a nezapomněli si vybrat letošní dovolenou.

Pracujete s INFP?

Respektujte jejich osobní prostor.

Neútočte přímo, vyhýbají se přímé konfrontaci a konfliktům.

Poskytnete-li jim silnou motivaci můžete očekávat silnou angažovanost.

Nesnažte se jim bořit ideály, jsou jim vlastní, ale jsou schopni se nimi vypořádat samostatně.

Jejich snahu bránit svoje okolí od rušivých vlivů nepotírejte násilně, změny aplikujte pomalu.

Neočekávejte přesnost a nasazení v rutinních operacích.

Jimi zdlouhavě připravované projekty neváhejte podpořit, čekají na to.

Důvěřujte, ale prověřujte.Typ podle funkce ve společnosti čili temperament: IDEALISTÉ (NF) (12% v populaci)

Snaží se pochopit sebe sama a druhé. Snaží se pracovat s potenciálem dřímajícím v lidských duších. Změnit k lepšímu svět i sebe, v souladu se svou vírou a ideály. Přinášejí lidstvu nové ideje, najdeme je v HR, mezi psychology, vizionáři, proroky, filozofy, spisovateli a náboženskými nebo politickými vůdci. Symbolicky korespondují s živlem vody.

• soustředěni na široký rámec mezlidských vztahů

• rádi se vyjadřují poeticky, metaforicky, umělecky

• druhým se mohou zdát přiliš měkcí

• vůdci společenských změn

• potřebují najít v procesu nějaký osobní význam

• berou si věci více osobně

Tabulka kompatibility osobnostních typů

 

INFP

ENFP

INFJ

ENFJ

INTJ

ENTJ

INTP

ENTP

ISFP

ESFP

ISTP

ESTP

ISFJ

ESFJ

ISTJ

ESTJ

INFP

                               

ENFP

                               

INFJ

                               

ENFJ

                               

INTJ

                               

ENTJ

                               

INTP

                               

ENTP

                               

ISFP

                               

ESFP

                               

ISTP

                               

ESTP

                               

ISFJ

                               

ESFJ

                               

ISTJ

                               

ESTJ

                               

Legenda:

Nejméně ideální
  Konfliktní
  Jednostranná kompatibilita
  Silná kompatibilita (vyžaduje určitý kompromis)
  Ideální kompatibilita