Česká vlajka. Česky Americká vlajka. Anglicky

16 typů osobnosti

Test online zdarma a bez smsESFJ - „Poskytovatel Tradicionalista“

Extrovert bez větších ambicí vést s převahou cítění

Výskyt ESFJ v populaci
Diagram výskytu ESFJ v populaci

Ženy
  Muži
  Všichni ostatní

Význam jednotlivých písmen:
E – Extraverze
S – Smysly (Sensing)
F – Cítění (Feeling)
J – Usuzování (Judging)

Velmi společenští jedinci o nichž se říká, že doslova vykvétají ve styku s jinými a mají sklon idealizovat kohokoli a cokoli, co se nachází v okamžitém ohnisku jejich přízně. Umějí být pozorní jak k věcným, tak lidským detailům. Muži tohoto typu mají daleko menší potřebu být pevně v sedle, držet otěže a mít věci pod kontrolou. V těchto osobnostních typech se střetávají tradicionalisticky-stabilizující tendence s pečovatelskými a citlivými tendencemi. Jsou pozorní k potřebám druhých a nelitují žádného úsilí, aby je uspokojili. Jsou to dodržovatelé tradic v nejlepším slova smyslu.

Jsou-li na čas od lidí izolováni, cítí se nesví téměř jako ve vězení. Bývají úspěšní v zaměstnáních, kde se hodně jedná s lidmi, kde se jim může sloužit a pomáhat. Bývají spořádanými zaměstnanci, kteří respektují nadřízené. Věci řeší bez průtahů, účinně a profesionálně. Pokud se jim nedostává pocitu, že jsou užiteční a ostatní je mají rádi, nebo se domnívají, že něco neblahého zavinili upadají do depresí hraničící i se sebezničujícími myšlenkami. Mívají tendenci vyjadřovat pesimistická očekávání vývinu věcí. Bývá jim zatěžko přiznat problémy s lidmi nebo záležitostmi, na nichž záleží a těžko se smiřují s vlastními omyly v této oblasti. Ženy často odmítají nabídky na povýšení a přenechávají je mužům a to i v zaměstnáních, kde převládají ženy (školství, zdravotnictví). Muži se nebrání soutěžení a povyšování. V mužské společnosti mohou dát průchod své maskulinitě, ale v přítomnosti žen se mohou chovat podle etiky do posledního puntíku. Chápou, že úspěch znamená přizpůsobivost a pružnost.

Jejich přednosti jako manažerů jsou různé, jsou pečliví, dochvilní, pořádní, zodpovědní a jejich oddanost práci vede k tomu, že se o nich říká, že majímanželství s firmou“. Lidé mívají někdy sklon zneužívat jejich ochoty a důvěry. V obtížných situacích ustupují. Pokud na ně někdo v rozvášněnější debatě zvedne hlas, nebo jen nesouhlasí je to ESFJ bráno jako jasný projev nepřátelství. Pro ESFJ je důležité smířit se ze skutečností, že nesouhlas nebo konflikty jsou obvyklé. Měli by se naučit, že konflikty nemají obcházet, ale řešit.

Pracujete s ESFJ?

K práci potřebují lidi.

Dovedou snadno zaujmout a přesvědčit jiné na svou stranu.

Není třeba připisovat význam jejich občasným pesimistickým vizím.

Nedostatečné hodnocení je nemotivuje výrazněji než ostatní, vztahují práci na sebe.

Tito lidé se vyhýbají přímé konfrontaci a leckdy řeší konflikty za „zády“ oponenta.

Jsou velmi loajální, za předpokladu silné motivace jsou schopni obětovat mnoho.

Na podmínky reagují pružně.Typ podle funkce ve společnosti čili temperament: OCHRÁNCI - STRÁŽCI (SJ) (38% v populaci)

Ochránci tradičních hodnot a řádu, jsou spíše konzervativní, udržují běh a hladké fungování společnosti, uvažují realisticky a konkrétně. Pečují o základní chod společnosti a jejích struktur (úředníci, policisté, armáda, školství). Symbolicky odpovídají živlu země.

• pracují nejlépe tam, kde jsou jasně vymezená pravidla, hranice a role

• mají silný smysl pro povinnost

• chtějí svou práci odvést perfektně

• ostatním se zdají rigidní

• rádi vykonají to, oč jsou požádáni

• výzvu pro ně představuje strach z neznáma

Tabulka kompatibility osobnostních typů

 

INFP

ENFP

INFJ

ENFJ

INTJ

ENTJ

INTP

ENTP

ISFP

ESFP

ISTP

ESTP

ISFJ

ESFJ

ISTJ

ESTJ

INFP

                               

ENFP

                               

INFJ

                               

ENFJ

                               

INTJ

                               

ENTJ

                               

INTP

                               

ENTP

                               

ISFP

                               

ESFP

                               

ISTP

                               

ESTP

                               

ISFJ

                               

ESFJ

                               

ISTJ

                               

ESTJ

                               

Legenda:

Nejméně ideální
  Konfliktní
  Jednostranná kompatibilita
  Silná kompatibilita (vyžaduje určitý kompromis)
  Ideální kompatibilita