Česká vlajka. Česky Americká vlajka. Anglicky

16 typů osobnosti

Test online zdarma a bez smsESFP – „Vyjednavač Nadšený“

Příjemný, tým podporující, extrovert s převahou cítění a nechutí k rutině

Výskyt ESFP v populaci
Diagram výskytu ESFP v populaci

Ženy
  Muži
  Všichni ostatní

Význam jednotlivých písmen:
E – Extraverze
S – Smysly (Sensing)
F – Cítění (Feeling)
P – Vnímání (Perceiving)

Pro ESFP je charakteristické vřelé a optimistické ovzduší, které kolem sebe dokáží vytvářet. Jsou přívětiví , snadno se s nimi vychází, výřeční, s kladným vztahem k lidem. Jsou ze všech typů nejvelkorysejší a bývají vyhledávanými společníky i partnery. Dokážou fungovat jako příslovečné „vrby“, jsou přirozeně přátelští a otevření, dokáží v lidech probudit to lepší. Nesnášejí izolaci a samotu a hledají společnost. Rádi se dobře oblékají a barvitě jedí, zvlášť mohou-li připravit něco jiným. Problémy a starosti nosí uvnitř a na povrch se dostanou, až když je nemohou vlastními silami zvládnout. Jak ženy tak muži mívají sklon jednat impulzivně. Jako kolegové i nadřízení bývají přátelští, zábavní a zdrojem inspirace. Nastanou-li problémy, začnou být netrpěliví a raději by se viděli někde jinde. U mužů může jejich citová preference, kterou se řídí při rozhodování, vzbuzovat dojem měkkosti a nedostatku mužnosti. Ženy čelí nebezpečí, že by mohly být považovány za koketní a povrchní. Můžou některé lidi dopalovat tím, jak některé věci dokáží brát doslova. ESFP nejsou silní v analýze dat a nemívají vyvinutou schopnost konstruktivně kritizovat. Jejich slabší stránkou je dochvilnost. Jejich nechuť k rutině a k tomu, co vydává výsledky příliš pozdě, jim může v dlouhodobé perspektivě škodit. Jsou přitahování spíše světem obchodu, zejména organizováním a prodejem, především jde-li o hmatatelné produkty. Mohou je zajímat povolání zdravotních sester čí záchranářů, řidičů sanitek, zejména pro dramatické okolnosti, které při jejich výkonu mohou nastat. Mají dar dobře pracovat s lidmi v kritických situacích, což je někdy vede k sociální práci. Nemálo z nich podlehne vábení dramatických a jiných interpretačních umění, touze ocitnout se v záři reflektorů a pohybovat se na úzké hraně mezi trumfem a krachem.

Pracujete s ESFP?

Pro tým nenahraditelná osobnost.

Není třeba se obávat ani konfliktních situací, ESFP je dokáží zvládat a řešit.

Pracovní úkoly přidělujte s ohledem na komunikační schopnosti a motivaci práce s lidmi.

Další silnou motivací jsou hmatatelné výsledky práce.

K jejich impulsivnosti je nutno přistupovat tolerantně.

Disciplínu je třeba sjednávat nekompromisně.

Dobře zvládají psychicky zátěžové situace.Typ podle funkce ve společnosti čili temperament: HRÁČI - ŘEMESLNÍCI (SP) (38% v populaci)

Žijí tady a teď, impulzivně a skrze smysly rychle reagují na nové podněty. Bývají zruční a nadaní. Jde jim o činnost a akci a intenzivní prožitky. Pracují raději "na vlastní pěst" než ve velkých organizacích. Symbolicky odpovídají živlu ohně.

• realističtí a flexibilní

• nejlépe tvoří (rukama) přímo tady a teď v reálném čase

• nesnáší rutinu, nudí je

• ostatním se zdají nespolehliví

• potřebují uvěřit, že prezentované myšlenky jsou realistické

• potřebují svobodu a prostor, jinak ztrácí motivaci

Tabulka kompatibility osobnostních typů

 

INFP

ENFP

INFJ

ENFJ

INTJ

ENTJ

INTP

ENTP

ISFP

ESFP

ISTP

ESTP

ISFJ

ESFJ

ISTJ

ESTJ

INFP

                               

ENFP

                               

INFJ

                               

ENFJ

                               

INTJ

                               

ENTJ

                               

INTP

                               

ENTP

                               

ISFP

                               

ESFP

                               

ISTP

                               

ESTP

                               

ISFJ

                               

ESFJ

                               

ISTJ

                               

ESTJ

                               

Legenda:

Nejméně ideální
  Konfliktní
  Jednostranná kompatibilita
  Silná kompatibilita (vyžaduje určitý kompromis)
  Ideální kompatibilita