Česká vlajka. Česky Americká vlajka. Anglicky

16 typů osobnosti

Test online zdarma a bez smsENTJ - Král „Slunce“

Náročný konfrontační extrovert s převahou myšlení

Výskyt ENTJ v populaci
Diagram výskytu ENTJ v populaci

Ženy
  Muži
  Všichni ostatní

Význam jednotlivých písmen:
E – Extraverze
N – Intuice (iNtuition)
T – Myšlení (Thinking)
J – Usuzování (Judging)

Charakteristiku tohoto osobnostního typu do značné míry vystihuje narážka na Ludvíka XIV. Zástupců tohoto typu není mnoho. Uvádí se, že tato skupina tvoří zhruba 5% populace. Jejich vnitřní silou a nejvlastnější potřebou je touha vést. Tito lidé mají silné nutkání organizovat a šikovat lidi k dosažení nějakých, možná zatím vzdálených cílů. Mívají skvěle vyvinuté empirické, objektivní extrovertní myšlení, jehož pomocí svět kolem sebe rychle třídí, zobecňují, sumarizují, a v němž snadno nacházejí příklady a důkazy pro svá tvrzení. Pro ENTJ se život odvíjí v konfrontacích, sporech, debatách a utkáních s jinými s cílem něco se naučit a sebe sama zdokonalit. Pro mnoho lidí může takové „vyhádávání“ znamenat velmi nepříjemnou zkušenost, ale ze strany ENTJ v tom není nic primárně nepřátelského. Tento typ osobnosti také často předpokládá, že má pravdu, dokud mu někdo nedokáže opak. Pokud se ukáže že pravdu nemá, potom bude mít zpravidla nelíčený obdiv a respekt vůči tomu, kdo měl sílu se mu postavit a získat převahu, jakož i pociťovat vděk a úctu za to, že se něco nového naučil – a bude mít takto větší šanci příště. Lidé, kteří se jim nedokáží postavit a nechají se jimi zastrašit, jsou pro ně „vzduch“. Ti, kteří chtějí aby se jim prostě řeklo, co se od nich chce, a nedělaly se s tím zbytečné okolky dokáží ENTJ doslova „vytočit“ k nepříčetnosti.

Lidé z této skupiny se necítí dobře v zaměstnáních, které nekladou nároky na představivost a intuici. Daří se jim tam, kde musí hledat nová řešení, jít cestami, které ještě nikdo neprošlapal. Je dobré pamatovat na to, že ačkoli si váží nezávislosti, daří se jim lépe v rámci nějaké organizace než jako „osamělým vlkům“. Také se vyplatí mít na paměti, že svůj úspěch měří tím čeho dosáhli a ne tím, jak jsou oblíbeni. Každý kdo s nimi bude spolupracovat by si měl uvědomit, že to může být na jedné straně velkolepé, ale na druhé straně únavné, bez chvilky klidu.

Pracujete s ENTJ?

Vyostřete všechny smysly.

Nezazlívejte jim jejich způsob učení.

Bedlivě sledujte situaci v jejich okolí a zprostředkovávejte jim zpětnou vazbu.

Je-li třeba nebojte se otevřené konfrontace. Nejen že na ní přistoupí, budou si toho vážit.

Není důležité jste-li pro ENTJ nadřízeným či podřízeným, je třeba být asertivním.

Můžete se spolehnout na jejich intuici a rychlost s jakou zpracovávají informace.Typ podle funkce ve společnosti čili temperament: RACIONÁLOVÉ (NT) (12% v populaci)

Snaží se pochopit, jak svět funguje. Pohybují se ve světě abstrakcí a možností. Manažeři, projektoví designéři a vědci orientovaní na efektivitu a jednoduchost. Vytvářejí a řídí nové systémy založené na objektivním poznání. Symbolicky souvisí s živlem vzduchu.

• systémoví a komplexní myslitelé

• emoce nahlížejí jako irelevantní

• strategičtí a pragmatičtí

• orientovaní na proces spíše než na lidi

• iniciátoři změn, hlavně v oblasti technologií

• uvažují rychle a analyticky

Tabulka kompatibility osobnostních typů

 

INFP

ENFP

INFJ

ENFJ

INTJ

ENTJ

INTP

ENTP

ISFP

ESFP

ISTP

ESTP

ISFJ

ESFJ

ISTJ

ESTJ

INFP

                               

ENFP

                               

INFJ

                               

ENFJ

                               

INTJ

                               

ENTJ

                               

INTP

                               

ENTP

                               

ISFP

                               

ESFP

                               

ISTP

                               

ESTP

                               

ISFJ

                               

ESFJ

                               

ISTJ

                               

ESTJ

                               

Legenda:

Nejméně ideální
  Konfliktní
  Jednostranná kompatibilita
  Silná kompatibilita (vyžaduje určitý kompromis)
  Ideální kompatibilita