Česká vlajka. Česky Americká vlajka. Anglicky

16 typů osobnosti

Test online zdarma a bez smsINFJ – „Pracant Překvapivý“

Empatický, ne vždy ambiciozní introvert s převahou intuice

Výskyt INFJ v populaci
Diagram výskytu INFJ v populaci

Ženy
  Muži
  Všichni ostatní

Význam jednotlivých písmen:
I – Introverze
N – Intuice (iNtuition)
F – Cítění (Feeling)
J – Usuzování (Judging)

Více si uvědomují vliv, který mají na lidi kolem sebe, jsou také méně zaměřeni na organizaci a na to, aby jí pohnuli směrem k budoucnosti. Uvažují spíše v pojmech hodnot a usuzovaní, což způsobuje, že se poměrně snadno rozhodují. Mají sklon brát si mnoho věcí příliš osobně a jsou zranitelnější než jiní. Už od školních let bývají výkonní a dobří studenti s tvořivými schopnostmi, berou studia i pozdější práci velmi odpovědně a vážně. Někdy je brzdí sklon k přílišnému perfekcionalismu. Mívají velmi silnou schopnost empatie, vcítění se do pocitu druhých a to mnohdy dříve než si partner pocit uvědomí. INFJ nebývají rádi posly špatných zpráv, naopak jim dělá dobře, když mohou jiné potěšit. V práci i v běžném životě bývají vůči ostatním velmi citliví a pozorní, opatrní na to, aby se někoho nedotkli. Vyhovuje jim práce v rámci organizace, méně často jsou samostatnými podnikateli. Dokáží lidi motivovat a díky své intuici tvůrčím a lidským způsobem využívat jejich schopností. Jako nadřízení a kolegové jsou vnímaví vůči pocitům druhých a mohou sloužit jako spolehlivý barometr jak skupinové atmosféry, tak i individuálního rozpoložení. Stává se jim, že své vyostřené vnímání mezilidských jevů si nechávají spíše pro sebe. Jejich styl vedení bývá participativní a jsou většinou ochotni vyslechnout názory jiných a poradit se s nimi. Jako partneři, ale i spolupracovníci a nadřízení bývají věrní a oddaní, obecně se střeží přílišného fyzického kontaktu. Okruh přátel bývá spíše omezený, trvalý a relativně uzavřený. Ti, jimž se podaří dostat se k INFJ do důvěrné blízkosti, bývají až zoufalí z toho, kolik nevyužitého bohatství se v nich skrývá.

Pracujete s INFJ?

Podezřívavost není na místě.

Pracujete s nadprůměrně citlivými jedinci.

Využijte jejich zpětných vazeb, je záhodno sledovat jejich reakce na situaci v týmu.

Daleko více obezřetnosti je potřeba k odhalení všech jejich skrytých dovedností.

Ne vždy jsou problémy, nad kterými se pozastavují tak neřešitelné jak říkají.

Jsou důkladní, přesní ale stává se jim že převládne jejich perfekcionalismus.

Využijte jejich schopnosti empatie a motivace.Typ podle funkce ve společnosti čili temperament: IDEALISTÉ (NF) (12% v populaci)

Snaží se pochopit sebe sama a druhé. Snaží se pracovat s potenciálem dřímajícím v lidských duších. Změnit k lepšímu svět i sebe, v souladu se svou vírou a ideály. Přinášejí lidstvu nové ideje, najdeme je v HR, mezi psychology, vizionáři, proroky, filozofy, spisovateli a náboženskými nebo politickými vůdci. Symbolicky korespondují s živlem vody.

• soustředěni na široký rámec mezlidských vztahů

• rádi se vyjadřují poeticky, metaforicky, umělecky

• druhým se mohou zdát přiliš měkcí

• vůdci společenských změn

• potřebují najít v procesu nějaký osobní význam

• berou si věci více osobně

Tabulka kompatibility osobnostních typů

 

INFP

ENFP

INFJ

ENFJ

INTJ

ENTJ

INTP

ENTP

ISFP

ESFP

ISTP

ESTP

ISFJ

ESFJ

ISTJ

ESTJ

INFP

                               

ENFP

                               

INFJ

                               

ENFJ

                               

INTJ

                               

ENTJ

                               

INTP

                               

ENTP

                               

ISFP

                               

ESFP

                               

ISTP

                               

ESTP

                               

ISFJ

                               

ESFJ

                               

ISTJ

                               

ESTJ

                               

Legenda:

Nejméně ideální
  Konfliktní
  Jednostranná kompatibilita
  Silná kompatibilita (vyžaduje určitý kompromis)
  Ideální kompatibilita