Česká vlajka. Česky Americká vlajka. Anglicky

16 typů osobnosti

Test online zdarma a bez smsESTJ - „Systematik Hlasitý“

Konzervativní extrovert s převahou myšlení, loajální vůči jasně definované struktuře

Výskyt ESTJ v populaci
Diagram výskytu ESTJ v populaci

Ženy
  Muži
  Všichni ostatní

Význam jednotlivých písmen:
E – Extraverze
S – Smysly (Sensing)
T – Myšlení (Thinking)
J – Usuzování (Judging)

Jsou to jedinci, kteří bývají ve velmi úzkém kontaktu s realitou. Je pro ně příznačný střízlivý přístup ke všemu, čím se zabývají. Jsou hrdí na to, že se nedají „opít rohlíkem“ a že „nenaletí“ na kdejakou reklamu či agitaci. Mají rádi činnosti, v nichž mohou ihned vidět nějaké hmatatelné výsledky. Jedná se spíše o administrátory než o přirozené vůdce a věrozvěsty nových idejí. Cítí se dobře v prostředí, kde se věci dělají tak, jak se má, jedním slovem správně. Bývají loajální vůči institucím, k nimž náleží. Pro svou spolehlivost a předvídatelnost bývají povyšováni a ocitají se ve vrcholových funkcích. Umějí velmi dobře a draze prodat své dovednosti a přednosti. Bývají společenští, nevyhýbají se večírkům, oslavám a jiným událostem, kde snadno a v lehkém tónu konverzují. Nijak se netají se svými názory na to či ono, nejednou aniž je o to kdo žádá. Může se jim stávat, že nejsou dostatečně vnímaví vůči stanoviskům a pocitům druhých. Nemají příliš trpělivosti pro ty, kteří nevěnují dostatečnou pozornost a péči těm detailům činnosti, které podle nich zcela jasně vyplývají ze zkušeností a znalostí těch, kteří podobné činnosti vykonávali před nimi.

Cítívají se dobře v tradičních a pokud možno uznávaných a respektovaných institucích. Ctí hierarchii. Uznávají, že hostitel nebo vedoucí onoho týmu jsou v daném prostředí šéfové a snadno se podrobí jejich pokynům. To jim ale nebrání v tom, aby při příští příležitosti, třeba za pár hodin, od těchže lidí nepožadovali subordinaci, pokud se role otočí. Pro ESTJ je to ale logické a morálně zcela konzistentní chování, v němž není nic osobního. Nadřízenost a podřízenost, pravomoc a autorita pro ně nejsou odvozeny z lidí, ale z rolí a ze systému.

Jakkoli mají rádi kontinuitu, prospívají především v dynamickém a soutěživém prostředí, kde se mohou projevit a uplatnit jejich trochu maskulinní sklony. Navenek, hlavně verbálně budou protestovat, hádat se, ale z dlouhodobého hlediska si váží toho, kdo je k tomu svou nezpochybnitelnou autoritou donutí. Toto permanentní testování přivádí jejich podřízené, ale i leckteré nepoučené nadřízené na pokraj zoufalství. ESTJ ale v zásadě testují, zda se na své lidi, počítaje v to šéfy, mohou doopravdy spolehnout, zda jsou to lidé na svém místě.

Pracujete s ESTJ?

Snadno přijímají zavedené postupy.

Bývají velmi loajálními zaměstnanci.

Stavějí se často do pozice obrany Statutu quo.

Jsou si vědomi vlastní hodnoty a dokáží si říci o patřičné hodnocení.

Skromnost a takt není jejich nejsilnější stránkou.

Jejich přesnost a spolehlivost je předchází.

V komunikaci tíhnou k přímé konfrontaci.Typ podle funkce ve společnosti čili temperament: OCHRÁNCI - STRÁŽCI (SJ) (38% v populaci)

Ochránci tradičních hodnot a řádu, jsou spíše konzervativní, udržují běh a hladké fungování společnosti, uvažují realisticky a konkrétně. Pečují o základní chod společnosti a jejích struktur (úředníci, policisté, armáda, školství). Symbolicky odpovídají živlu země.

• pracují nejlépe tam, kde jsou jasně vymezená pravidla, hranice a role

• mají silný smysl pro povinnost

• chtějí svou práci odvést perfektně

• ostatním se zdají rigidní

• rádi vykonají to, oč jsou požádáni

• výzvu pro ně představuje strach z neznáma

Tabulka kompatibility osobnostních typů

 

INFP

ENFP

INFJ

ENFJ

INTJ

ENTJ

INTP

ENTP

ISFP

ESFP

ISTP

ESTP

ISFJ

ESFJ

ISTJ

ESTJ

INFP

                               

ENFP

                               

INFJ

                               

ENFJ

                               

INTJ

                               

ENTJ

                               

INTP

                               

ENTP

                               

ISFP

                               

ESFP

                               

ISTP

                               

ESTP

                               

ISFJ

                               

ESFJ

                               

ISTJ

                               

ESTJ

                               

Legenda:

Nejméně ideální
  Konfliktní
  Jednostranná kompatibilita
  Silná kompatibilita (vyžaduje určitý kompromis)
  Ideální kompatibilita