Česká vlajka. Česky Americká vlajka. Anglicky

16 typů osobnosti

Test online zdarma a bez smsISFP – „Senzitiv Nekonfliktní“

Tvůrčí na lidi zaměřený introvert s převahou cítění, bez větších ambicí a připravenosti jít do konfrontace

Výskyt ISFP v populaci
Diagram výskytu ISFP v populaci

Ženy
  Muži
  Všichni ostatní

Význam jednotlivých písmen:
I – Introverze
S – Smysly (Sensing)
F – Cítění (Feeling)
P – Vnímání (Perceiving)

ISFP užívají cítění jako svou dominantní funkci. Zajímá je především skutečnost zprostředkovaná smysly, vnějšími i vnitřními. Nikdy se nepřipravují a neplánují, umějí být laskaví a jsou citliví vůči bolesti a utrpení jiných. Musí cítit plus body - dotykem, ve svalech, očima, ušima, chutí. Jsou přitahování zaměstnáním, kde mohou uplatnit schopnost rozlišit svými smysly i velmi jemné rozdíly. ISFP jsou silní především v mnoha uměleckých oborech, důležité pro šíři jejich volby povolání je, aby dokončili školu, což je pro ně ze všech nejobtížnější, protože škola jako instituce jim nabízí jen málo toho, co by je zajímalo a nijak neburcuje k činnosti jejich specifický druh inteligence. Přesadit je někam, kde musí vykovávat rutinní, nevzrušivé a stále se opakující činnosti podle pevných pravidel, je pro ně skoro kriminál. Aby byli spokojení a výkonní, musí mít naopak možnost volby a proměnlivost činností a být chváleni za to jak je zvládají. Ve světe managementu jsou velmi vzácným druhem, mívají nesmírně malou ambici stát nad někým či dokonce poroučet. Chtějí především pomáhat, být užiteční, a to v míře, která v jiných budí až podezření, i když tím nic nesledují. Ve vedoucích pozicích se objevují často jako kompromisní kandidáti. Nesvědčí jim konfliktní prostředí a uhýbají před ním. Často si nevědí rady s haldou termínu, konečných dat pro to či ono a dalšími tlaky. Jsou také na štíru s důsledností. Daří se jim spíše tam, kde mohou být efektivní v hledání řešení zapeklitých záležitostí, hlavně takových, které zamrzly kvůli špatným lidským vztahům. Jsou také dobří tam, kde lidé potřebují podporu, vlídné slovo či dobrou úsluhu, vyslechnout, vypovídat se apod.

Pracujete s ISFP?

Jejich specifické inteligenci nesvědčí sterilní administrativní prostředí.

Potřebují pozitivní zpětnou vazbu a rozmanitost činností.

Poněkud rozpačité projevy ochoty pomoci vnímejte s pochopením, myslí to upřímně.

Jsou schopni prolomit zdánlivě nepřekonatelné bariéry v komunikaci s lidmi.

Co se týče time managementu, potřebují spolupracovníka - tento typ je nenapravitelný

Není třeba obávat se přehnaných ambicí, umí se podřídit bez remcání.

Jsou to spíš luštitelé než manažeři.Typ podle funkce ve společnosti čili temperament: HRÁČI - ŘEMESLNÍCI (SP) (38% v populaci)

Žijí tady a teď, impulzivně a skrze smysly rychle reagují na nové podněty. Bývají zruční a nadaní. Jde jim o činnost a akci a intenzivní prožitky. Pracují raději "na vlastní pěst" než ve velkých organizacích. Symbolicky odpovídají živlu ohně.

• realističtí a flexibilní

• nejlépe tvoří (rukama) přímo tady a teď v reálném čase

• nesnáší rutinu, nudí je

• ostatním se zdají nespolehliví

• potřebují uvěřit, že prezentované myšlenky jsou realistické

• potřebují svobodu a prostor, jinak ztrácí motivaci

Tabulka kompatibility osobnostních typů

 

INFP

ENFP

INFJ

ENFJ

INTJ

ENTJ

INTP

ENTP

ISFP

ESFP

ISTP

ESTP

ISFJ

ESFJ

ISTJ

ESTJ

INFP

                               

ENFP

                               

INFJ

                               

ENFJ

                               

INTJ

                               

ENTJ

                               

INTP

                               

ENTP

                               

ISFP

                               

ESFP

                               

ISTP

                               

ESTP

                               

ISFJ

                               

ESFJ

                               

ISTJ

                               

ESTJ

                               

Legenda:

Nejméně ideální
  Konfliktní
  Jednostranná kompatibilita
  Silná kompatibilita (vyžaduje určitý kompromis)
  Ideální kompatibilita