Česká vlajka. Česky Americká vlajka. Anglicky

16 typů osobnosti

Test online zdarma a bez smsINTP – „Inspektor Přesný“

Chladnější, občas nepraktický introvertní logik s převahou myšlení

Výskyt INTP v populaci
Diagram výskytu INTP v populaci

Ženy
  Muži
  Všichni ostatní

Význam jednotlivých písmen:
I – Introverze
N – Intuice
T – Myšlení (Thinking)
P – Vnímání (Perceiving)

INTP bývají vnímáni jako lidé jež není snadné pochopit a porozumět jim. Ze všech typů vyjadřují největší preciznost ve vyjadřování a myšlení, zdá se jako by byli neustále ve střehu. Umějí bez slitování prosít nepodstatné a mívají ohromnou schopnost soustředění. Nejvíce si váží inteligence a někdy mohou působit jako intelektuální snobové. INTP jsou logici, matematikové, fyzikové, vědci a filozofové. Ocenění jejich práce přichází často až posmrtně (Galvani). Nehodí se pro běžnou kancelářskou práci a jako introverti nebývají příliš populární a ani se o to moc nesnaží. Jako nadřízení bývají velmi loajální vůči firmě a svým podřízeným. Jejich zvláštnosti jsou lépe snášeny u mužů než u žen. Od žen se neočekává einsteinovská genialita s popletenou roztržitostí, jež mužům prochází jako roztomilý svéráz. Muži tohoto typu oproti ženám trpí menší společenskou senzitivitou a dopouštějí se mnoha trapasů, které jim mnohdy ani nedojdou. K velkým přednostem INTP patří nezávislost myšlení, schopnost přijít s nápadem a umět jej promyslet do všech logických důsledků je znakem skutečné vyspělosti. Další předností bývá precizní vyjadřování i po dlouhé době dokáží reprodukovat rozhovor, který měli, nebo který četli. Prospělo by jim, kdyby své nejmilovanější a nejdrahocennější intelektuálně intuitivní projekty čas od času srovnali s fakty a realitou a vyhodnotili své závěry z toho, co tyto skutečnosti a omezení znamenají. Jsou si vědomi své nepraktičnosti a vědí, ze jakkoli jsou dobří ve vymýšlení nových řešení a formulaci nových koncepcí, je praktická realizace jejich slabinou, což může být pro podřízené, kteří počítali z jejich hmatatelnou podporou, až zoufale skličující a demotivující.

Pracujete s INTP?

V komunikaci jděte přímo k jádru věci.

Nezadávejte běžnou kancelářskou práci.

Nezadávejte prosté praktické úkoly.

Nesituujte je ve společensky náročných situacích.

Poskytněte prostor pro samostatné projekty.

Využijte jejich vynikající paměťové schopnosti.

Pověřujte úkoly náročnými na soustředění.Typ podle funkce ve společnosti čili temperament: RACIONÁLOVÉ (NT) (12% v populaci)

Snaží se pochopit, jak svět funguje. Pohybují se ve světě abstrakcí a možností. Manažeři, projektoví designéři a vědci orientovaní na efektivitu a jednoduchost. Vytvářejí a řídí nové systémy založené na objektivním poznání. Symbolicky souvisí s živlem vzduchu.

• systémoví a komplexní myslitelé

• emoce nahlížejí jako irelevantní

• strategičtí a pragmatičtí

• orientovaní na proces spíše než na lidi

• iniciátoři změn, hlavně v oblasti technologií

• uvažují rychle a analyticky

Tabulka kompatibility osobnostních typů

 

INFP

ENFP

INFJ

ENFJ

INTJ

ENTJ

INTP

ENTP

ISFP

ESFP

ISTP

ESTP

ISFJ

ESFJ

ISTJ

ESTJ

INFP

                               

ENFP

                               

INFJ

                               

ENFJ

                               

INTJ

                               

ENTJ

                               

INTP

                               

ENTP

                               

ISFP

                               

ESFP

                               

ISTP

                               

ESTP

                               

ISFJ

                               

ESFJ

                               

ISTJ

                               

ESTJ

                               

Legenda:

Nejméně ideální
  Konfliktní
  Jednostranná kompatibilita
  Silná kompatibilita (vyžaduje určitý kompromis)
  Ideální kompatibilita