Česká vlajka. Česky Americká vlajka. Anglicky

16 typů osobnosti

Test online zdarma a bez smsISTP – „Razič Individualista“

Odvážný svérázný samostatný introvert s převahou myšlení, málo orientace na vztahy

Výskyt ISTP v populaci
Diagram výskytu ISTP v populaci

Ženy
  Muži
  Všichni ostatní

Význam jednotlivých písmen:
I – Introverze
S – Smysly (Sensing)
T – Myšlení (Thinking)
P – Vnímání (Perceiving)

Bývají zastánci rovnostářství a dokáží být oddání až za hrob svým bratřím a sestrám. Nadřízenost a podřízenost vidí jako něco přežitého a dělají to, co sami považují za správné a správně je to, co se dvakrát neopakuje. Jsou ze všech typů nejlakotnější a nejrezervovanější. Riskují více než jiné typy a to i za cenu že se častěji spálí. Jejich potravou je vzrušení a nebezpečí. ISTP často dobře zvládají nástroje a stroje jakéhokoli druhu, hlavně zbraně. Tak jako se z nenadálé pohnutky pustí do akce, tak nečekaně se z ní dokáží stáhnout, přičemž jediným důvodem je, „už to nebaví“. ISTP se mohou jevit jako samotáři, žijí v jakémsi často imaginárním společenství sobě podobných. Jejich duch je zaměřen spíše řemeslně než vědecky, zajímá je jak a proč věci fungují a škola je na hony vzdálená tomu, co ISTP považují za podstatné. V zaměstnání jsou dobří v tom, co prověřuje jejich inteligenci, odvahu a zručnost. Bývají z nich svérázní vedoucí pracovníci, jejich styl je hektický, přímočarý, nediplomatický a neortodoxní. Z žen tohoto typu se stávají zarputité profesionálky a je pro ně těžké najít partnera. Jejich extrémní realismus, schopnost rychle vnímat a zpracovat ohromná kvanta informací, smysl pro dokonalost a bravuru jim umožňuje jakýmsi šestým smyslem vystihnout ten nejsprávnější moment pro překvapení, vcítit slabé místo soupeře a rafinovaně toho využít. Nechápou, že člověk nemusí tu či onu věc skutečně dělat, aby jí rozuměl. Někdy jim je zatěžko někoho pochválit a libují si v analytických postupech. Jejich orientace na akci jim brání myslet dopředu. Dokáží pracovat nezávisle a nepotřebují dohled - vlastně ho nesnášejí, jsou pružní a adaptabilní, snadno se vyrovnají s neočekávanými událostmi. ISTP se obtížně řídí a sám řídí nesnadno, těžko se pro něj hledá místo, ale v tom, co jim sedne, jsou nepřekonatelní a nenahraditelní.

Pracujete s ISTP?

Jen žádné násilí.

Pokud provokují je třeba je přesvědčit, že zbytečně.

Argumentaci nepřikládejte význam a zaměřte se na schopnosti.

Konfrontace je pro ně denní chleba ale není hnacím motorem, spíše zdržuje.

Jsou realističtí a kritičtí, v týmu nezřídka ztrácejí popularitu díky svým názorům.

Pokud ale vědí o svých silných stránkách jsou nenahraditelní.

Někdy postačí respekt k jejich individualitě a přesvědčíte je na svou stranu.Typ podle funkce ve společnosti čili temperament: HRÁČI - ŘEMESLNÍCI (SP) (38% v populaci)

Žijí tady a teď, impulzivně a skrze smysly rychle reagují na nové podněty. Bývají zruční a nadaní. Jde jim o činnost a akci a intenzivní prožitky. Pracují raději "na vlastní pěst" než ve velkých organizacích. Symbolicky odpovídají živlu ohně.

• realističtí a flexibilní

• nejlépe tvoří (rukama) přímo tady a teď v reálném čase

• nesnáší rutinu, nudí je

• ostatním se zdají nespolehliví

• potřebují uvěřit, že prezentované myšlenky jsou realistické

• potřebují svobodu a prostor, jinak ztrácí motivaci

Tabulka kompatibility osobnostních typů

 

INFP

ENFP

INFJ

ENFJ

INTJ

ENTJ

INTP

ENTP

ISFP

ESFP

ISTP

ESTP

ISFJ

ESFJ

ISTJ

ESTJ

INFP

                               

ENFP

                               

INFJ

                               

ENFJ

                               

INTJ

                               

ENTJ

                               

INTP

                               

ENTP

                               

ISFP

                               

ESFP

                               

ISTP

                               

ESTP

                               

ISFJ

                               

ESFJ

                               

ISTJ

                               

ESTJ

                               

Legenda:

Nejméně ideální
  Konfliktní
  Jednostranná kompatibilita
  Silná kompatibilita (vyžaduje určitý kompromis)
  Ideální kompatibilita