Česká vlajka. Česky Americká vlajka. Anglicky

16 typů osobnosti

Test online zdarma a bez smsESTP - „Flexibil Pragmatický“

Dravý nevypočitatelný extrovert s převahou vnímání, manipulátor

Výskyt ESTP v populaci
Diagram výskytu ESTP v populaci

Ženy
  Muži
  Všichni ostatní

Význam jednotlivých písmen:
E – Extraverze
S – Smysly (Sensing)
T – Myšlení (Thinking)
P – Vnímání (Perceiving)

Při shromažďování dat a jejich užití jsou logičtí a imaginativní. Díky velmi dobře vyvinutému vnímání jsou schopni zaznamenat i nejjemnější změnu a odchylku od normálu a dobře odhadovat partnerův další tah. Necítí se vázání právě platnými předpisy a proto je buď porušují, anebo nacházejí způsoby jak je interpretovat ve svůj prospěch. Rozhodují se většinou neosobně, na základě fakt. Požadují výnos z každé investice a z každého výdeje energie, bývají proto dobří společníci, ale horší přátelé. Při všem, co dělají, jako by se neustále poohlíželi po svém publiku, zda na ně dělají dostatečný dojem. Umějí manipulovat a využít informace pro své vlastní cíle. Ženy mívají od dětství problémy se svou odbojnou povahou, většinou nestojí o přítomnost jiných žen, pracují převážně s muži nebo samostatně vykonávají mužské práce. Muži opojení přítomným okamžikem a malou starostí o zítřejší následky může přinést nejednu potíž v našem racionalistickém světě. Jako nadřízení umějí mít nesmírný smysl pro realitu, ale také být velice nevypočitatelní. Čas od času se vrhají na „páchání dobra“ a náhlou péči o své lidi s virulentností, která budí rozpaky. Podvědomě se vždy ptají, „Co z toho budu mít?“. Jejich silnou stránkou je tendence jít bez velkých okolků k jádru věci. Nemá cenu to u nich zkoušet s teoriemi, chtějí hned vyhmátnout, v čem to či ono vězí a okamžitě se pustit do akce. Dalším rysem jejich povahy je, že nic nepokládají za definitivní, o všem sedá jednat, nic není jednou provždy uzavřeno. Jejich bezohledný pragmatismus z nich činí ne vždy oblíbené, ale zpravidla velmi výkonné lidi. Přestože mají k lidem velmi blízko a prakticky je mají stále kolem sebe, je v nich něco trochu záhadného a neuchopitelného. Být jejich nadřízeným je obtížné, protože jsou v zásadě neřiditelní, nejlepší je ponechat ji co nejširší prostor, usměrňovat je nepřímými prostředky a co nejméně jim předepisovat.

Pracujete s ESTP?

Pracujete s dravcem.

Je třeba ponechat jim nezávislost.

Jsou nároční na zpětnou vazbu a hodnocení každé své „investice“.

Dobře se orientují a rychle přizpůsobují v měnících se podmínkách.

Pokyny postačí stručné a praktické, nepracují s teoriemi.

Dokáží se rychle a nezaujatě rozhodovat.

Tito lidé se umějí prodat.Typ podle funkce ve společnosti čili temperament: HRÁČI - ŘEMESLNÍCI (SP) (38% v populaci)

Žijí tady a teď, impulzivně a skrze smysly rychle reagují na nové podněty. Bývají zruční a nadaní. Jde jim o činnost a akci a intenzivní prožitky. Pracují raději "na vlastní pěst" než ve velkých organizacích. Symbolicky odpovídají živlu ohně.

• realističtí a flexibilní

• nejlépe tvoří (rukama) přímo tady a teď v reálném čase

• nesnáší rutinu, nudí je

• ostatním se zdají nespolehliví

• potřebují uvěřit, že prezentované myšlenky jsou realistické

• potřebují svobodu a prostor, jinak ztrácí motivaci

Tabulka kompatibility osobnostních typů

 

INFP

ENFP

INFJ

ENFJ

INTJ

ENTJ

INTP

ENTP

ISFP

ESFP

ISTP

ESTP

ISFJ

ESFJ

ISTJ

ESTJ

INFP

                               

ENFP

                               

INFJ

                               

ENFJ

                               

INTJ

                               

ENTJ

                               

INTP

                               

ENTP

                               

ISFP

                               

ESFP

                               

ISTP

                               

ESTP

                               

ISFJ

                               

ESFJ

                               

ISTJ

                               

ESTJ

                               

Legenda:

Nejméně ideální
  Konfliktní
  Jednostranná kompatibilita
  Silná kompatibilita (vyžaduje určitý kompromis)
  Ideální kompatibilita