Česká vlajka. Česky Americká vlajka. Anglicky

16 typů osobnosti

Test online zdarma a bez smsISFJ – „Asketik Dochvilný“

Spolehlivý práci oddaný, nepříliš tvůrčí introvert s převahou vnímání a smyslem pro rutinu

Výskyt ISFJ v populaci
Diagram výskytu ISFJ v populaci

Ženy
  Muži
  Všichni ostatní

Význam jednotlivých písmen:
I – Introverze
S – Smysly (Sensing)
F – Cítění (Feeling)
J – Usuzování (Judging)

Jejich ústřední touhou je být užiteční a moci vyhovět. Jakožto nejodříkavější ze všech typů se věnují práci s jakousi posvátnou oddaností a odevzdaností, protože je jim dáno, že práce je sama o sobě dobrá a zábavu si musí člověk zasloužit. Jsou v práci neobyčejně spolehliví, vadí jim ale, musí-li se vyrovnávat se situacemi, kde se neustále mění podmínky, nároky, přepisy či parametry. Mají snad geneticky zakódovanou účast s trpícími všeho druhu a lépe než jiní jsou schopni pokory a služebnosti. Nacházíme je i na střední úrovni řízení v rozmanitých administrativních funkcích, mohou třeba být i profesionálními ekology. V zaměstnání bývají oddanými a loajálními pracovníky, spjatí spíše se svými nadřízenými než třeba s oddělením nebo firmou. Na svou práci kladou velké nároky. Pokud někdo nejedná nebo se nechová, jak má a jak lze od něj právem očekávat, jsou rozpačití až podráždění a skoro je to osobně uráží. Jsou od přírody spořiví a šetrní a neradi vidí plýtvání čímkoli a kdekoli. Od ostatních čekají, že se budou chovat podle svého zařazení. Jejich pracoviště je vzorem pořádku, všechno bude na svém místě. Příjemní, spolehliví, vnímaví a citliví, jsou snem každého manažera. Metodicky, krok za krokem a s rozmyslem se pouštějí do práce, ve správný čas jsou hotovi. Nejsou tak brilantní v generování nových nápadů, ale dokáží pracovat s detaily a nevadí jim rutina. Skutečnou hodnotu neokázalé podpory a pocit zázemí, který je s přítomností těchto lidí na pracovišti spojen, dokáže mnoho lidí ocenit až teprve tehdy, kdy ISFJ odejdou.

Pracujete s ISFJ?

Jsou snem každého manažera.

O disciplínu se příliš snažit nemusíte, bude příležitost se jí přiučit.

V jejím dodržování jsou někdy až příliš přesní.

Reagují na autority, pročež nejsou silně integrovaní s týmem.

Pokud od nich očekáváte změnu v chování či práci, zadejte ji jako metodický pokyn.

V komunikaci překvapují příjemným vystupováním a vnímavostí.

Neradi pracují v rychle měnícím se prostředí.

Jejich loajalita je nadprůměrná.Typ podle funkce ve společnosti čili temperament: OCHRÁNCI - STRÁŽCI (SJ) (38% v populaci)

Ochránci tradičních hodnot a řádu, jsou spíše konzervativní, udržují běh a hladké fungování společnosti, uvažují realisticky a konkrétně. Pečují o základní chod společnosti a jejích struktur (úředníci, policisté, armáda, školství). Symbolicky odpovídají živlu země.

• pracují nejlépe tam, kde jsou jasně vymezená pravidla, hranice a role

• mají silný smysl pro povinnost

• chtějí svou práci odvést perfektně

• ostatním se zdají rigidní

• rádi vykonají to, oč jsou požádáni

• výzvu pro ně představuje strach z neznáma

Tabulka kompatibility osobnostních typů

 

INFP

ENFP

INFJ

ENFJ

INTJ

ENTJ

INTP

ENTP

ISFP

ESFP

ISTP

ESTP

ISFJ

ESFJ

ISTJ

ESTJ

INFP

                               

ENFP

                               

INFJ

                               

ENFJ

                               

INTJ

                               

ENTJ

                               

INTP

                               

ENTP

                               

ISFP

                               

ESFP

                               

ISTP

                               

ESTP

                               

ISFJ

                               

ESFJ

                               

ISTJ

                               

ESTJ

                               

Legenda:

Nejméně ideální
  Konfliktní
  Jednostranná kompatibilita
  Silná kompatibilita (vyžaduje určitý kompromis)
  Ideální kompatibilita