Česká vlajka. Česky Americká vlajka. Anglicky

16 typů osobnosti

Test online zdarma a bez smsENFP – „Motivant Optimista“

Optimistický na lidi zaměřený extrovert s převahou intuice, nesnáší dril

Výskyt ENFP v populaci
Diagram výskytu ENFP v populaci

Ženy
  Muži
  Všichni ostatní

Význam jednotlivých písmen:
E – Extraverze
N – Intuice (iNtuition)
F – Cítění (Feeling)
P – Vnímání (Perceiving)

Svoji pozornost neupínají na věci, ale spíše na lidi a hodnoty. Jsou neúnavnými a doživotními bojovníky za dokonalost, autenticitu a spontaneitu, jejich prostřednictvím se lidé skutečně stanou sami sebou. Mají obrovskou schopnost motivovat druhé. Těší je když jejich snahy inspirují druhé a všemožně se snaží jim pomáhat. Pokud se setkají s neschopností nebo odporem, jejich přesvědčení se obrátí buď dovnitř ve formě deprese, nebo ven jako mstivost. Jejich pozornost bývá velmi přímočará. ENFP jsou rozenými optimisty, vidí v lidech to nejlepší a jsou překvapeni, pokud se události nevyvinou podle jejich očekávání. Bývají velmi tvořiví, ale rozdělají mnohem více věcí, než jsou schopni dokončit. Poradí si s kdejakými problémem, především jsou dobří tam, kde mohou spolupracovat s jinými lidmi. Aby byli úspěšní a své organizaci prospěšní, potřebují mít velmi rozmanité úlohy. Jejich vůdcovství je někdy natolik pronikavé, že ne vždy jsou schopni přijmout nápady ostatních a je nutno je přesvědčit, že jsou to jejich nápady. Vždy je více zajímá, co může být než to, co je. Potřebují stálou zpětnou vazbu a nesnášejí a nedaří se jim tam, kde práce vyžaduje opakování nebo dodržování pravidel. Jako nadřízení a kolegové bývají zábavní, šarmantní a jemní, bývají nevypočitatelní. Nedokáží dost dobře myslet na klidnou a zajištěnou budoucnost. Manažerský styl se vyznačuje značnou autonomií a velkými pravomocemi poskytovanými podřízeným. Mají dar zhostit se stěžejního úkolu, totiž vykonávat práci prostřednictvím druhých, aniž se tito cítí manipulování. Hlad po vzrušení vede snadno k tomu, že opomenou své trvalejší povinnosti. Život naplno je někdy vykupován obrovskými změnami nálady, kdy nadšení střídá depresi.

Pracujete s ENFP?

Mají-li v něčem vynikat bude to práce s lidmi.

Jejich motivací je rozmanitost pracovních úkolů.

Jejich tvořivost je třeba regulovat, mívají sklon chrlit nápady pro nápady.

Poskytujte jim zpětnou vazbu kdykoli je to možné, je to pro ně zdroj učení.

Netrpělivost ENFP je třeba ukáznit.

Zvládnout situaci trvalého odporu či nesouhlasu druhých se jim příliš nedaří.

Umí motivovat a podpořit tým. Delegovat kompetence pro ně nebývá problém.Typ podle funkce ve společnosti čili temperament: IDEALISTÉ (NF) (12% v populaci)

Snaží se pochopit sebe sama a druhé. Snaží se pracovat s potenciálem dřímajícím v lidských duších. Změnit k lepšímu svět i sebe, v souladu se svou vírou a ideály. Přinášejí lidstvu nové ideje, najdeme je v HR, mezi psychology, vizionáři, proroky, filozofy, spisovateli a náboženskými nebo politickými vůdci. Symbolicky korespondují s živlem vody.

• soustředěni na široký rámec mezlidských vztahů

• rádi se vyjadřují poeticky, metaforicky, umělecky

• druhým se mohou zdát přiliš měkcí

• vůdci společenských změn

• potřebují najít v procesu nějaký osobní význam

• berou si věci více osobně

Tabulka kompatibility osobnostních typů

 

INFP

ENFP

INFJ

ENFJ

INTJ

ENTJ

INTP

ENTP

ISFP

ESFP

ISTP

ESTP

ISFJ

ESFJ

ISTJ

ESTJ

INFP

                               

ENFP

                               

INFJ

                               

ENFJ

                               

INTJ

                               

ENTJ

                               

INTP

                               

ENTP

                               

ISFP

                               

ESFP

                               

ISTP

                               

ESTP

                               

ISFJ

                               

ESFJ

                               

ISTJ

                               

ESTJ

                               

Legenda:

Nejméně ideální
  Konfliktní
  Jednostranná kompatibilita
  Silná kompatibilita (vyžaduje určitý kompromis)
  Ideální kompatibilita